Forside

Mission, image og værdier.

ALTID TIL STEDE!

Danmark og verden er i forandring, og alt for mange mennesker rammes af konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse, ulighed og isolation.

Vi vil arbejde for et samfund og en verden, hvor medmenneskelighed og fællesskaber binder os sammen.

Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser.

Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.

Røde Kors Gråsten

Logo røde kors

 

170114 Logo Gråsten

Afdelingen blev stiftet for mere end 80 år siden. Det præcise tidspunkt er ikke kendt. Lokalforeningen har i dag ca. 75 medlemmer.

Gennem alle årene har en række frivillige ydet en stor indsats i overensstemmelse med Røde Kors’ oprindelige grundprincipper.

I dag er der i Gråsten tilknyttet ca. 100 frivillige inden for en række spændende aktiviteter, som alle har tilknytning til humanitært hjælpearbejde i ind- og udland.

Aktiviteterne giver, udover at støtte en masse gode formål, også de frivillige en unik mulighed for et givende socialt og meningsfyldt samvær med kollegerne.

Af overskuddet ved aktiviteterne skal vi aflevere 34% til landsforeningen. Resten disponerer vi selv over, og det er vor målsætning, at bruge 50% heraf til aktiviteter og projekter i lokalområdet.