Forside

Røde Kors Gråsten julehjælp
Fra den 1. november 2023 kan ansøgningsskema til julehjælp afhentes i Røde Kors Gråsten butikken, Nygade 16- Gråsten.  Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres senest den 26. november 2023 i butikken. Åbningstider: mandag til fredag kl. 10-17- lørdag kl. 10-13. Yderligere informationer fremgår af ansøgningsskemaet.
-----------------------
I 2023 støtter Gråsten afdelingen 3 nationale og 2 internationale venskabsprojekter med ialt kr. 160.000- se mere under "aktiviteter"
----------------------------------------------

Mission, image og værdier.

ALTID TIL STEDE!

Danmark og verden er i forandring, og alt for mange mennesker rammes af konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse, ulighed og isolation.

Vi vil arbejde for et samfund og en verden, hvor medmenneskelighed og fællesskaber binder os sammen.

Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser.

Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.

Kære Gråsten - tusind tak for hjælpen😊
Vi i Røde Kors Gråsten har været rundt med raslebøsserne, og samle ind til Landsindsamlingen
11 indsamlere var på gaden, og stemte dørklokker.
Resultatet udeblev ikke, og i har været rigtigt gode til at putte penge i raslebøsserne.
Resultatet blev  13.308 kr i kontanter og på MobilePay, hvilket er det bedste resultat i 4 år i Gråsten 
På landsplan blev der indsamlet 14.000.000 kr
Tak for det - nu kan vi hjælpe flere udsatte familier lokalt og  i Danmark samt hjælpe til i alverdens brændpunkter internationalt

Logo røde kors

170114 Logo Gråsten

Afdelingen blev stiftet for mere end 90 år siden. Det præcise tidspunkt er ikke kendt. Vi har fundet et gammelt referat af generalforsamlingen i 1934, som ikke var den første generalforsamling..

Gennem alle årene har en række frivillige ydet en stor indsats i overensstemmelse med Røde Kors’ oprindelige grundprincipper.

I dag er der i Gråsten tilknyttet ca. 120 frivillige og medlemmer inden for en række spændende aktiviteter, som alle har tilknytning til humanitært hjælpearbejde i ind- og udland.

Aktiviteterne giver, udover at støtte en masse gode formål, også de frivillige en unik mulighed for et givende socialt og meningsfyldt samvær med kollegerne.

Af overskuddet ved aktiviteterne skal vi aflevere 34% til landsforeningen. Resten disponerer vi selv over, og det er vor målsætning, at bruge 50% heraf til aktiviteter og projekter i lokalområdet.