Bestyrelsen

Bestyrelsen i Røde Kors Gråsten 24 februar 2022

Fra generalforsamlingen den 24 februar 2022:

 Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende.

Formand: Janne Thyø Thomsen
Tlf. 21 17 91 11 E-mail: jantho@rodekors.dk
Næstformand : Bjarke Petersen
E-mail: jantho@rodekors.dk
Kasserer: Annette S. Clausen,
Tlf 21408197 E-mail annettesclausen@gmail.com
Sekretær: Grethe Bangsgaard
Tlf. 26 37 91 31 E- mail: alnor@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Anne Christine Petersen
Tlf. 28 10 41 98 E-mail: annapetersen226@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Marianne Kni Nielse
Tlf. 30 24 81 29 E-mail: mariannekninielsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Nielsine Jørgensen
Tlf. 51 22 17 30 E-mail: nielsine@bbsyd.dk
Suppleant: Kaj Nygaard
Tlf. 21 34 08 17 E-mail: kajnygaard@gmail.com
Suppleant: Grethe Bangsgaard
Tlf. 26 37 91 31 E- mail: alnor@mail.tele.dk

Revisorer og suppleanter:

  • Revisor: Thomas Brink Thomsen
  • Revisor: Erling Nissen
  • Revisorsuppleant: Benny Christensen
  • Revisorsuppleant: Jørgen Bilde

Røde Kors

170114 Logo Gråsten