Besøgsvenner

Frivillige på besøg

I Røde Kors Gråstens besøgstjeneste kommer Frivillige på besøg - 7 besøgsvenner, 8 der modtager besøg,  frivillige på besøg én gang ugentligt i private hjem. Vores frivillige er alle nøje udvalgte og drevet af ønsket om at gøre en forskel, og vi sørger for at besøgsven og -modtager er på ”social bølgelængde” og har fælles interesser, inden et besøgsarrangement etableres. Besøgsforholdet er bygget op omkring gensidig tillid og respekt, og besøgene er til glæde for begge parter.
De frivillige kommer som erstatning for pårørende eller venner – ikke som erstatning for personale.

Vi giver medmenneskelighed og nærvær, ikke professionel pleje eller behandling.

Er du interesseret i at blive besøgsven kan du kontakte Grethe for yderligere oplysninger på telefon 26 37 91 31

Link læs mere