Forventninger til 2024

 

Der er desværre større og større behov for hjælp både lokalt, nationalt og globalt.

Mange bor alene i dagens Danmark og familie/venner er langt væk. Vi kan hjælpe hinanden med at komme ud for at møde andre, få nye venner og bekendte

   • få naboer/bekendte med i fællesskabet
   • til strikning i Gråsten/Kværs
   • til at besøge nogle, der er ensomme/sårbare
   • til nogle timers arbejde i butikken
   • til at være med til at hjælpe andre- som samarit

 

 

 • Fortsætte med vores hovedaktiviteter

I Røde Kors Gråsten, vil vi fortsætte vores 5 hovedaktiviteter:

   • nørklere,
   • besøgsvenner,
   • butik,
   • julehjælp/julehilsener
   • og samaritter

 

 • Samarbejde med andre frivillige organisationer

Fortsætte samarbejde med de andre Røde Kors afdelinger i Sønderborg Kommune, så vi sikrer, at vi deler viden og får ideer fra hinanden.

Det samme gælder samarbejde med andre frivillige organisationer.

 • Blive bedre til at fortælle, hvem er vi og hvad vi laver

Vi skal også i 2024 blive bedre til at fortælle vores historie – mange ser Røde Kors i forbindelse med internationalt humanitært arbejde, men ved ikke hvor meget vi gør lokalt og at

Af overskuddet ved aktiviteterne skal vi aflevere 34% til landsforeningen. Resten disponerer vi selv over, og det er vor målsætning, at bruge 50% heraf til aktiviteter i Danmark og heraf halvdelen i vores  lokalområde.

Logo røde kors

 

170114 Logo Gråsten