Forventninger til 2022

 

Der er desværre større og større behov for hjælp både lokalt, nationalt og globalt.

Mange bor alene i dagens Danmark og familie/venner er langt væk. Vi kan hjælpe hinanden med at komme ud for at møde andre, få nye venner og bekendte

få naboer/bekendte med i fællesskabet

til strikning i Gråsten/Kværs

til at besøge nogle, der er ensomme/sårbare

til nogle timers arbejde i butikken

 

 

  • Fortsætte med vores hovedaktiviteter

I Røde Kors Gråsten, vil vi fortsætte vores fire hovedaktiviteter. Familienetværk, nørklere, besøgsvenner og butik

  • Samarbejde med andre frivillige organisationer

Fortsætte samarbejde med de andre Røde Kors afdelinger i Sønderborg Kommune, så vi sikrer, at vi deler viden og får ideer fra hinanden.

Det samme gælder samarbejde med andre frivillige organisationer.

  • Blive bedre til at fortælle, hvem er vi og hvad vi laver

Vi skal også i 2022 blive bedre til at fortælle vores historie – mange ser Røde Kors i forbindelse med internationalt humanitært arbejde, men ved ikke hvor meget vi gør lokalt og at

  • 26% af vores totale overskud i Røde Kors Gråsten bliver brugt i Gråsten
  • 22% i det øvrige Danmark
  •  Sammen med andre organisationer hjælper vi flygtninge der er kommet til vores område

 

Logo røde kors

 

170114 Logo Gråsten