Lidt historie

Lidt Historie

I 1859 så den unge schweizer og bankier Henry Dunant (øverst til højre) en slagmark i Solferino med døende og sårede, og begyndte sammen med frivillige kvinder i området at forsøge en organiseret hjælp til de trængende.

 

Disse erfaringer fik ham til at arbejde for, at det han oplevede dengang ikke skulle gentage sig. Han tog derfor initiativ til en international konference, i hans hjemby, Genève, hvor fjorten lande deltog. I 1864 blev den første Genève-konvention vedtaget, og samtidig blev der dannet en forening til organisering af frivillige hjælpearbejdere: Røde Kors. Det var også i 1864 at den første Røde Kors delegation blev udsendt, den bestod af schweizeren læge Louis Appia og hollænderen marinekaptajn Charles William Meredith van de Velde.

 

Røde Kors var aktiv i Danmark under den 2. Slesvigske Krig i 1864 på Dybbøl Banke. Det var den første krig organisationen deltog i.

Den internationale Røde Kors- bevægelse er i dag verdens største humanitære organisation. Gennem 150 år har den hjulpet mennesker igennem ensomhed, krige, katastrofer, sygdom og sult. I dag tæller den ca.13 mio. frivillige i 187 lande.

 

Dansk Røde Kors' virke går tilbage til oprettelsen af Foreningen af syge og såredes pleje under krigsforhold, der blev etableret 26. april 1876.

Grundlaget for de første lokalafdelinger og det landsdækkende netværk af frivillige blev lagt i 1917.

Røde Kors i Danmark har i dag 57.000 medlemmer, 25.000 frivillige, og tæller 220 lokale Røde Kors-afdelinger.

 

Røde Kors Gråsten 

Afdelingen blev stiftet for mere end 80 år siden. Det præcise tidspunkt er ikke kendt. Lokalforeningen har i dag ca. 75 medlemmer.Gennem alle årene har en række frivillige ydet en stor indsats i overensstemmelse med Røde Kors’ oprindelige grundprincipper.I dag er der i Gråsten tilknyttet ca. 100 frivillige inden for en række spændende aktiviteter, som alle har tilknytning til humanitært hjælpearbejde i ind- og udland.Aktiviteterne giver, udover at støtte en masse gode formål, også de frivillige en unik mulighed for et givende socialt og meningsfyldt samvær med kollegerne.

Af overskuddet ved aktiviteterne skal vi aflevere 34% til landsforeningen. Resten disponerer vi selv over, og det er vor målsætning, at bruge 50% heraf til aktiviteter og projekter i lokalområdet.