Aktivitetsledere 2024

Aktivitetsledere 2024

Genbrug:
Aktivitetsleder Janne Thyø Thomsen

Nørklere:
Aktivitetsleder Anne Christine Petersen

Familienetværk og ferielejre:
Aktivitetsleder Janne Thyø Thomsen

Julehjælp
Aktivitetsleder Pia Johnsen

Gråsten samaritter:
Aktivitetsleder Søren Jessen

Besøgsvenner:
Aktivitetsleder Grethe Bangsgaard

Tøjcontainere:
Aktivitetsleder H. C. Andersen

Landsindsamling:
Aktivitetsleder Bjarke Petersen

IT/hjemmeside:
Jørgen Bilde

170215 Logo det er konge