Aktivitetsledere primo 2020

Aktivitetsledere primo 2020

Genbrug.                                               

Aktivitetsleder: Janne Thyø Thomsen

Nørklere.                                               

Aktivitetsleder: Anne Christine Petersen

Familienetværket.

Aktivitetsleder: Vicky Knudsen

Julehjælp

Aktivitetsleder:  Janne Thyø Thomsen

Ferielejre.

Aktivitetsleder: Janne Thyø Thomsen

Besøgsvenner.

Aktivitetsleder: Grethe Bangsgaard

Tøjcontainere.

Aktivitetsleder: Kurt Lorenzen

IT/ hjemmeside

Webmaster: Jørgen Bilde

170215 Logo det er konge