Familienetværk

Familienetværk.  Familienetværket modvirker og forebygger social udsathed og sårbarhed hos socialt udsatte børnefamilier. Røde Kors-frivillige er med til at forbedre forældrenes og børnenes trivsel ved at styrke familiernes netværk samt øge deres ressourcer og handlemuligheder i hverdagen. Målgruppen er socialt udsatte børnefamilier, som er ramt af én eller flere af følgende forhold:
  • Økonomiske vanskeligheder
  • Fysiske eller psykiske sundhedsproblemer
  • Ingen eller få sociale eller familiære relationer
  • Ingen eller løs tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet
  • Ingen eller lav deltagelse i fritidsaktiviteter
Familienetværket er vort nyeste tiltag, og der arrangeres en udflugt, biograftur eller sammenkomst en gang om måneden.Vi kan bruge flere frivillige.
Har du lyst? Så kontakt Vicky Knudsen, tlf. 22728238
  Link til familienetværk