Familienetværk

Familienetværk.  Familienetværket modvirker og forebygger social udsathed og sårbarhed hos socialt udsatte børnefamilier. Røde Kors-frivillige er med til at forbedre forældrenes og børnenes trivsel ved at styrke familiernes netværk samt øge deres ressourcer og handlemuligheder i hverdagen. Målgruppen er socialt udsatte børnefamilier, som er ramt af én eller flere af følgende forhold:
  • Økonomiske vanskeligheder
  • Fysiske eller psykiske sundhedsproblemer
  • Ingen eller få sociale eller familiære relationer
  • Ingen eller løs tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet
  • Ingen eller lav deltagelse i fritidsaktiviteter
Familienetværket har i de seneste år arrangeret månedlige sammenkomster, udflugter, biografture og lignende. Desværre er vores aktivitetsleder stoppet og vi mangler frivillige. Vi har været nødt til at sætte aktiviteterne for  familienetværket på pause, mens vi leder efter frivilige.
  Link til familienetværk