Familienetværk

Familienetværk.  Familienetværket modvirker og forebygger social udsathed og sårbarhed hos socialt udsatte børnefamilier. Røde Kors-frivillige er med til at forbedre forældrenes og børnenes trivsel ved at styrke familiernes netværk samt øge deres ressourcer og handlemuligheder i hverdagen. Målgruppen er socialt udsatte børnefamilier, som er ramt af én eller flere af følgende forhold:
  • Økonomiske vanskeligheder
  • Fysiske eller psykiske sundhedsproblemer
  • Ingen eller få sociale eller familiære relationer
  • Ingen eller løs tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet
  • Ingen eller lav deltagelse i fritidsaktiviteter
Familienetværket er vort nyeste tiltag, og der arrangeres en udflugt, biograftur eller sammenkomst en gang om måneden.Vi kan bruge flere frivillige. Familienetværket har i de seneste år arrangeret månedlige sammenkomster, udflugter, biografture og lignende.
  • Desværre er vores aktivitetsleder stoppet og vi mangler frivillige. Vi har været nødt til at sætte aktiviteterne for  familienetværket på pause, mens vi leder efter frivilige.
  Link til familienetværk