Årsberetning m.v.

Årsberetning for 2017.

 Røde Kors, Gråsten afdelingen.

Med tak for ordet til dirigenten, vil jeg åbne generalforsamlingen med at byde velkommen til den fireogfirsindstyvende generalforsamling i Røde Kors, Gråsten.

84 er det åremål, som afdelingen mindst er nået til iflg. et dokument fra 1934, som vi har fundet på lokalhistorisk arkiv.

Vi har igennem hele 2017 kunnet glæde os over en stor aktivitet og en positive udvikling i alle afdelingens områder.

 

Generalforsamlingen i 2017 blev afviklet i Ahlmansparken den 13. februar og med ca. 40 deltagere og Niels Baarvig som dirigent.

Thomas Brink Thomsen blev genvalgt for 2 år som formand på generalforsamlingen

Janne Thyø Thomsen blev nyvalgt til bestyrelsen og senere konstitueret ind som næstformand for 1 år.

Marianne Kni Nielsen, tidlige suppleant, blev valgt til bestyrelsen og

Anne Petersen blev genvalgt til bestyrelsen.

Nielsine Jørgensen blev genvalgt som suppleant og

Bente Sato blev nyvalgt som suppleant.

På valg til bestyrelsen i 2018 er derfor.

Janne Thyø Thomsen

Kaj Nygaard

Grethe Bangsgaard og

Lissy Andersen.

Alle modtager genvalg og alle vælges for 2 år.

Suppleanterne er på valg hvert år.

Både Nielsine Jørgensen og Bente Sato modtager genvalg.

Det samme gælder revisorerne

Allan Gellert og Erling Nissen samt revisor suppleanterne Berit Kiebitz og Bent Olesen.

 

Efter generalforsamlingen fortalte Hans Lenger fra Kværs om sit engagement og sine erfaringer med det frivillige arbejde i Kværs, som primært er omkring Kværs Hallerne og ungdoms- og idrætslivet i Kværs og Tørsbøl. En fantastisk fortælling og oplevelsen af at ha mødt en ægte ildsjæl.

 

På det organisatoriske plan fik vi en ny aktivitetsleder for Nørklerne, idet Anne Petersen her afløste Marie Edemann.

Marie ønskede at trække sig tilbage efter mange års indsats som aktivitetsleder for Nørklerne.

Marie var i mange år Nørklernes ildsjæl og kom tilligemed også fra Kværs.

 

Jeg vil starte beretningen om vore aktiviteter i 2017, med at nævne vore besøgsvenner og takke dem for den indsats som de har ydet igennem hele året og for de flestes vedkommende igennem mange år i træk. En indsats som ikke umiddelbart er synlig, bortset fra hos dem som nyder godt af den. En tjeneste som ikke umiddelbart hverken kan eller skal måles i økonomisk målestok, men i den værdi som den har for den enkelte besøgsmodtager, og for mange gælder det, at denne værdi er af uvurderlig karakter. Som en af dem i sin julehilsen til os i Røde Kors skrev om sin besøgsven ’hende vil jeg ikke undvære for penge’.

Vi har beklageligvis næsten altid en venteliste m.h.t. ønsket om at få en besøgsven, så hvis nogen har lyst og mod på at være med, vil de være meget velkommen.

Vi har p.t. 14 besøgsvenner tilknyttet afdelingen.

 

Året første arrangement blev afviklet allerede den 3. januar og i form af et besøg fra Ex-Round Table i Kruså (senior gruppen), som havde ønsket at få et indblik i aktiviteterne i en lokal Røde Kors afdeling og med fokus på vore sociale initiativer.

Et særdeles godt arrangement må vi vurdere, baseret på de mange positive tilbagemeldinger fra mødet.

 

Den  30. april var vi sammen med Ældre Sagen, Ældre Klubben og Gråsten pensionistforening med til at afvikle ’Spis Sammen’ arrangementet i Gråsten.160 deltagere fik en god middag og en fin oplevelse i Ahlmannsparken.

Bag arrangementet står Folkebevægelsen mod ensomhed, som er dannet af ca. 60 humanitære organisationer og foreninger i Danmark. Herunder Røde Kors.

 

Vor årlige forårsudflugt for besøgsvenner og –værter blev afviklet den 16. maj.. Denne gang i samarbejde med Broager og Sundeved og uden Nørklerne, som gerne ville have et andet arrangement, og som vi også havde drøftet muligheden for flere gange tidligere.

Turen gik over Søgaard til Kruså og derfra videre via Fjordvejen til restaurant Providence, Stranderød, hvor vi fik kaffe og kage.

En rigtig fin tur, og en aftale om, at fortsætte samarbejdet med Broager og Sundeved.

Vi var i alt 28 deltagere, heraf de 8 fra Broager og 4 fra Sundeved.

 

Familienetværkets årlige udflugt blev traditionen tro afviklet Kr. Himmelfartsdag den 25 maj.

Turen gik til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Igen en fantastisk tur for de 9 familier som deltog med tilsammen 11 voksne og 13 børn udover de frivillige fra Røde Kors. I alt 28 personer deltog.

En meget positiv detalje fra turen var buschaufførens reaktion efter hjemkomsten. Som også erfaren skolebus chauffør, var han positivt overrasket over børnenes glæde over arrangementet og over deres pæne opførsel på hele turen.

Familienetværket stod også for, at 6 børn fik mulighed for at komme med på en Røde Kors ferielejr og at en familie fik støtte fra Egmont fonden på DKK 1800,00 til en ferielejr. Herudover sikrede familienetværket også at 4 familier blev støttet med i alt DKK 5.000,00 til at holde fødselsdag for, 3 familier blev støttet med DKK i alt 2.000,00 til køb af sportstøj og andre 3 familier blev støttet med DKK 800 til hjælp til julegaver fra samme fond.

Vi lejer fortsat E Arnstej til Familienetværkets aktiviteter, hvor familierne mødes ca. en gang månedlig.

Herudover bliver der normalt også tid til en biograftur og måske en tur på burgerbar eller andet. Der er p.t. tilknyttet 5 frivillige til familienetværket.

 

Den 27. maj var frivillige fra butikken igen aktive med servering af morgenkaffe og rundstykker for 300  Harley folk. Nok den største gruppe motorcykler som har deltaget i Old Timer arrangementet hidtil.

 

Den 26. maj – 6. juni afviklede Nørklerne en virkelig flot udstilling på Biblioteket i Ahlmannsparken og senere på Kværs Lokalmessen den 30. september blev udstillingen gentaget. Denne gang også med focus på vort behov for flere besøgsvenner.

Allerede på Æblefestivalen den 12. – 14.oktober var Nørklerne igen aktive med en stor flot udstilling, Arrangementet her tiltrak sig virkelig opmærksomhed.

I alt præsterede vore Nørklerne at levere 817 stykker Nørklertøj til humanitær hjælp ude i verden hvor der er mest behov. En stor variation af tøj som sweatre, tæpper, strømper vanter o.s.v.).

Alt i alt en stor og flot indsat fra Nørklerne henover året, og som virkelig med deres kreationer og flotte farver forstår at skabe opmærksomhed.

Som en særlig påskønnelse gik Nørklernes årlige udflugt i 2017 til Strikkefestivalen på Fanø den 15. september. En tur som deltagerne sent vil glemme. Alle deltagerne var virkelig begejstrede over arrangementet. Der var i alt 16 med på turen som også var Nørklernes første tur på egen hånd. Det gør de sikkert gerne igen idet det giver dem andre frihedsgrader.

Vi har p.t. 22 Nørklere tilknyttet afdelingen.

Til orientering kan det fortælles at alle Nørklere i Danmark præsterede i alt 31,4 ton tøj til Røde Kors humanitære indsats globalt.

 

Butikkens børneafdeling fik et løft med nyt inventar m.m. og herretøjsafdelingen blev reorganiseret ved samme lejlighed, senere på året fik vi også installeret Mobile Pay.

Butikkens årlige udflugt gik sammen med familienetværkets frivillige m.fl. til Christiansfeld den 12. juni. Vejret var ikke med os, men vi havde til gengæld en virkelig god guide til at vise os rundt. Frokosten blev indtaget på Brødremenighedens hotel. Også virkelig et besøg værd. Alt i alt en super god tur.

 

Den 15. juli var der officiel modtagelse af Dronningen på Torvet som i tidligere år.

En gruppe af vore rutinerede og velforberedte frivillige stod igen for at servere kage, vin og vand for de omkring 800 fremmødte, så vi stort set undgik kødannelser.

 

Torvedagene blev afviklet i dagene 4. – 5. august med bl.a. modeshow i gaden, aktiviteter for børn, gratis is og forfriskninger til de voksne.

De nye initiativer som primært var organiseret af frivillige fra bestyrelsen og andre frivillige var med til at gøre dagene til en stor succes.

 

Som noget nyt var vi også aktive deltagere på Æblefestivalen den 12. -14. oktober. Vore Nørklere havde som tidligere nævnt en stor flot udstilling som tiltrak sig meget opmærksomhed, ligesom også ideen med instruktion i 1. hjælp og brug af hjertestarter var rigtig god. Et initiativ som Røde Kors Sydals/Augustenborg stod for.

 

Landsindsamlingen den 1. oktober gav et resultat på DKK 32.138,00. Heraf DKK 3.330,00 på Mobile Pay. Alt sammen takket være 37 engagerede indsamlere og positive Røde Kors støtter i Gråsten og omegn. Beløbet i 2016 var på DKK 30.267,00.

 

Vi holdt igen i 2017 en rigtig vellykket juleafslutning for butikken og familienetværket m.fl. på Fiskbæk Naturskole som tidligere år og med ca. 40 deltagere. Og igen stod en gruppe af vore egne frivillige for en fantastisk menu. 1000 tak for det.

 

Juleafslutningen for Nørklere og besøgsvenner blev afviklet på Ahlmannsparken den 4. dec. med i alt 45 tilmeldte. Heraf de 10 fra Broager og 2 fra Sundeved. Også et rigtigt vellykket arrangement med bankospil, kaffe og kage.

 

Julehjælpen i 2017 blev med 30 familier og tilsammen 52 børn det på højeste antal nogensinde i Gråsten. I 2016 var der 28 familier. Hjælpen bestod i en stor julepakke fra Super Brugsen plus et gavekort til en værdi af DKK 250,00 til Fætter BR.

Udover julehjælpen blev 27 ensomme betænkt med en julehilsen og som tidligere år fik beboerne på Gråsten Plejecenter og Dalsmark også i 2017 hver en stor julekurv til en værdi af DKK 1000,00 til at forsøde julen med.

 

Butikken genererede igen i 2017 et flot resultat bl.a. takket den høje standard i butikken og i vort vareudbud, som de frivillige i butikken forstår at holde fast ved, og som vi alle er stolte af.

Det reviderede regnskab for 2017 udviser en omsætning for butikken på DKK 616.143 mod DKK 614.124 i 2016. Overskuddet fra butikken blev på DKK 349.454 mod DKK 359.402 i 2016.

Vi er p.t. 40 frivillige omkring butikken når vi tæller mændene som er tilknyttet butikken med.

 

Det hører med til historien om vort resultat at fortælle, at det tøj som vi sorterer fra, og som ikke er godt nok til vores butik, bliver sendt til Røde Kors Centret i Horsens, og herfra videresolgt til opkøbere, som foretager en videreforarbejdning af forskellig karakter. Intet går til spilde.

Det omfatter ca. 30 ton tøj pr år, og indbringer en indtægt til Røde Kors på omkring DKK 90.000,00 udover overskuddet fra butikken på DKK 349.454 som i lige har hørt om.

 

Hertil kommer desuden resultatet fra Landsindsamlingen på DKK 32.138 og indtægter i form af kontingenter m.m. på DKK 9.085.  D.v.s. at det samlede resultat af alle de frivilliges indsats i Gråsten, Røde Kors i 2017 dermed blev på i alt ca. DKK 48o.677.

Hertil skal lægges værdien af alt nørklertøjet og værdien af den store sociale indsats som udføres af vore besøgsvenner, familienetværket og andre.

En indsats som vi alle kun være meget stolte af.

 

I ovennævnte er ikke inkluderet §18 midler på DKK 28.000,00 plus øvrige donationer modtaget fra COOP  i form af julepakker til en værdi af DKK 24.000 og fra Egmont fonden på DKK 9.600.

Disse midler og donationer har en samlet værdi på i alt DKK 61.600.

 

Af årets overskud donerede vi DKK 40.000 til Røde Kors venskabsprojektet i Nepal og DKK 65.000 til Røde Kors venskabsprojektet i Myanmar (tidl. Burma).

Projekterne drejer sig primært om bedre sanitære løsninger, rent vand og sundhed.

Disse beløb bliver p.t. suppleret op af Danida med en faktor 9, hvor de er involveret. Alternativt med en faktor 4 hvor EU er involveret. Disse faktorer kan variere fra år til år.

 

Herudover donerede vi DKK 50.000 til sundhedscentrene i København og Aarhus, som drives af Røde Kors. Centre, hvor populært sagt mennesker uden CPR nr., kan henvende sig og få lægehjælp gratis.

 

Ovennævnte donationer beløber sig til i alt DKK 155.000,00.

 

Herudover er der i foreningens lokalområde anvendt midler til julehjælp, ferielejre for børn, familienetværket, integrations aktiviteten i kommunekredsen samt arrangementer og udflugter for ældre m.m. for et samlet beløb på DKK 107.491. Vi har hermed stort set opfyldt bestyrelsens målsætning om, at ca. 1/3 af overskuddet af vore egne aktiviteter skal bruges på humanitære aktiviteter i lokalområdet.

 

Andelen af overskuddet som vedtægtsmæssigt skal overføres til hovedorganisationen (34%), udgjorde i 2017 DKK 121.903.

 

D.v.s. et samlet bidrag fra Gråsten afdelingen til Røde Kors humanitære formål i 2017 på i alt DKK 384.394

 

Kassereren vil orientere nærmere om regnskabet senere.

 

Jeg vil slutte beretningen af med at konkludere, at Røde Kors i Gråsten, som det også fremgår af ovennævnte, fortsat er i en særdeles positiv udvikling.

 

En udvikling, som i høj grad hjælpes på vej af vores gode lokaleforhold, kvalitetsniveauet som kendertegner vor butik, den store indsats fra alle vore aktive frivillig og sidst men ikke mindst takket være alle vore kunder og sponsorer af tøj og andet.

 

1000 tak til alle vore frivillige og til bestyrelsen for en stor indsats og et godt samarbejde i 2017.

 

Gråsten februar 2018.

Thomas Brink Thomsen

Formand

170215 Logo det er konge