Forside

Mission, image og værdier.

Vor mission er, at hjælpe sårbare, nationalt som internationalt. At være tæt på hvor der er behov og at være tilgængelige og handlingsorienterede.

Lokalt har vi fokus på vanskeligt stillede børnefamilier samt på ensomhed og sårbare ældre.

Vort image fremover, vil fortsat være den høje standard, som kendetegner vor butik, vore økonomiske bidrag til sårbare både lokalt, nationalt og internationalt, samt indholdet og omfanget af de sociale aktiviteter som vi er involveret i og tager ansvaret for i lokalsamfundet.

Røde Kors Gråsten

Logo røde kors

 

170114 Logo Gråsten

Afdelingen blev stiftet for mere end 80 år siden. Det præcise tidspunkt er ikke kendt. Lokalforeningen har i dag ca. 75 medlemmer.

Gennem alle årene har en række frivillige ydet en stor indsats i overensstemmelse med Røde Kors’ oprindelige grundprincipper.

I dag er der i Gråsten tilknyttet ca. 100 frivillige inden for en række spændende aktiviteter, som alle har tilknytning til humanitært hjælpearbejde i ind- og udland.

Aktiviteterne giver, udover at støtte en masse gode formål, også de frivillige en unik mulighed for et givende socialt og meningsfyldt samvær med kollegerne.

Af overskuddet ved aktiviteterne skal vi aflevere 34% til landsforeningen. Resten disponerer vi selv over, og det er vor målsætning, at bruge 50% heraf til aktiviteter og projekter i lokalområdet.